קנייה אונליין

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג דף מכירה הכולל המוצר המוצע ומחירו בשקלים. המחיר כולל מע"מ. הזנת פרטי אמצעי התשלום מתבצעת בדף הסליקה המאובטח של חברת אינטרספייס בע"מ (טרנזילה).

במידה והלקוח אינו מעוניין להזין את פרטי התשלום בדף המאובטח ניתן לבצע הזמנה טלפונית מול משרדי B.D DIAMONDS.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של B.D DIAMONDS לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

קנייה אונליין כפופה לתנאים הכללים החלים על כל עסקה (פרונטלית / אונליין / טלפונית) כמפורט להלן.