יהלומים

שרשרת מגן דוד יהלומים מדגם Coated shield.
שרשרת מגן דוד יהלומים מדגם Coated shield
2,979
לרכישה
שרשרת מגן דוד מעוצבת מדגם Striped shield
שרשרת מגן דוד מעוצבת מדגם Striped shield
1,783
לרכישה
שרשרת מגן דוד לאישה מדגם David's stripe
שרשרת מגן דוד לאישה מדגם David's stripe
1,679
לרכישה
שרשרת כוכב מסתובב זהב ויהלומים מדגם Round star
שרשרת כוכב מסתובב זהב ויהלומים מדגם Round star
1,771
לרכישה
תליון מגן דוד מעוצב זהב ויהלומים מדגם Round boiler
תליון מגן דוד מעוצב זהב ויהלומים מדגם Round boiler
2,076
לרכישה
תליון מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold shield
תליון מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold shield
1,443
לרכישה
שרשרת מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold boiler
שרשרת מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold boiler
1,921
לרכישה
שרשרת מגן דוד זהב לבן מדגם Star of David..
שרשרת מגן דוד זהב לבן מדגם Star of David
1,875
לרכישה
שרשרת מגן דוד אקסקלוסיבית מדגם David
שרשרת מגן דוד אקסקלוסיבית מדגם David
4,209
לרכישה
שרשרת זהב מגן דוד ויהלומים מדגם Tehila
שרשרת זהב מגן דוד ויהלומים מדגם Tehila
3,416
לרכישה
שרשרת חי זהב ויהלומים מדגם live
שרשרת חי זהב ויהלומים מדגם live
1,771
לרכישה
שרשרת חי מדגם lives
שרשרת חי מדגם lives
1,771
לרכישה
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Empalme
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Empalme
38,295
לרכישה
שרשרת צלב זהב ויהלומים מדגם cross
שרשרת צלב זהב ויהלומים מדגם cross
8,384
לרכישה
שרשרת מעוצבת בעיגולי זהב ויהלומים מדגם Dreams
שרשרת מעוצבת בעיגולי זהב ויהלומים מדגם Dreams
12,190
לרכישה
תליון לב זהב ויהלומים מדגם heart
תליון לב זהב ויהלומים מדגם heart
2,864
לרכישה
שרשרת לבבות יהלומים מדגם Hearts
שרשרת לבבות יהלומים מדגם Hearts
4,934
לרכישה
שרשרת זהב ויהלומים מדגם ladder
שרשרת זהב ויהלומים מדגם ladder
6,774
לרכישה
תליון יהלום מדגם Ofir
תליון יהלום מדגם Ofir
7,383
לרכישה
תליון לב יהלומים מדגם Lee
תליון לב יהלומים מדגם Lee
2,103
לרכישה
תליון פרח זהב ויהלומים מדגם Maya
תליון פרח זהב ויהלומים מדגם Maya
2,059
לרכישה
שרשת פרח יהלומים מדגם Lea
שרשת פרח יהלומים מדגם Lea
3,209
לרכישה
שרשרת פרח זהב ויהלומים מדגם Flora
שרשרת פרח זהב ויהלומים מדגם Flora
5,233
לרכישה
שרשרת לב יהלומים דגם center
שרשרת לב יהלומים דגם center
6,084
לרכישה
תליון יהלומים Laruns
תליון יהלומים Laruns
10,530
לרכישה
שרשרת מזל דגים Broek - שרשרת דג
שרשרת מזל דגים Broek
5,190
לרכישה
תליון יהלומים לאישה מדגם Biarritz
תליון יהלומים לאישה מדגם Biarritz
9,200
לרכישה
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Luvia
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Luvia
10,400
לרכישה
שרשרת יהלום טיפה מדגם Anemone
שרשרת יהלום טיפה מדגם Anemone
9,850
לרכישה
תליון לב יהלומים מדגם Vitrage
10,270
לרכישה
שרשרת יהלומים מעוצבת מדגם Vertige
11,701
לרכישה
שרשרת יהלומים Cleft
26,738
לרכישה
שרשרת יהלומים מעוצבת מדגם Luvia
21,609
לרכישה
תליון יהלומים Goutte pendant
14,020
לרכישה
תליון יהלומים Pallah pendant
17,584
לרכישה
תליון יהלומים Muscato pendant
11,286
לרכישה
תליון יהלומים Aveneu pendant
8,467
לרכישה
ענק זהב ויהלומים מעוצב מדגם Emotions
9,189
לרכישה
תליון יהלומים מדגם Windflower
22,425
לרכישה
שרשרת מגן דוד יהלומים מדגם Coated shield.
שרשרת מגן דוד יהלומים מדגם Coated shield
2,979
לרכישה
שרשרת מגן דוד מעוצבת מדגם Striped shield
שרשרת מגן דוד מעוצבת מדגם Striped shield
1,783
לרכישה
שרשרת מגן דוד לאישה מדגם David's stripe
שרשרת מגן דוד לאישה מדגם David's stripe
1,679
לרכישה
שרשרת כוכב מסתובב זהב ויהלומים מדגם Round star
שרשרת כוכב מסתובב זהב ויהלומים מדגם Round star
1,771
לרכישה
תליון מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold shield
תליון מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold shield
1,443
לרכישה
שרשרת מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold boiler
שרשרת מגן דוד מזהב ויהלומים מדגם Gold boiler
1,921
לרכישה
שרשרת מגן דוד זהב לבן מדגם Star of David..
שרשרת מגן דוד זהב לבן מדגם Star of David
1,875
לרכישה
שרשרת מגן דוד אקסקלוסיבית מדגם David
שרשרת מגן דוד אקסקלוסיבית מדגם David
4,209
לרכישה
שרשרת זהב מגן דוד ויהלומים מדגם Tehila
שרשרת זהב מגן דוד ויהלומים מדגם Tehila
3,416
לרכישה
שרשרת חי זהב ויהלומים מדגם live
שרשרת חי זהב ויהלומים מדגם live
1,771
לרכישה
שרשרת חי מדגם lives
שרשרת חי מדגם lives
1,771
לרכישה
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Empalme
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Empalme
38,295
לרכישה
שרשרת צלב זהב ויהלומים מדגם cross
שרשרת צלב זהב ויהלומים מדגם cross
8,384
לרכישה
שרשרת מעוצבת בעיגולי זהב ויהלומים מדגם Dreams
שרשרת מעוצבת בעיגולי זהב ויהלומים מדגם Dreams
12,190
לרכישה
תליון לב זהב ויהלומים מדגם heart
תליון לב זהב ויהלומים מדגם heart
2,864
לרכישה
שרשרת לבבות יהלומים מדגם Hearts
שרשרת לבבות יהלומים מדגם Hearts
4,934
לרכישה
שרשרת זהב ויהלומים מדגם ladder
שרשרת זהב ויהלומים מדגם ladder
6,774
לרכישה
תליון יהלום מדגם Ofir
תליון יהלום מדגם Ofir
7,383
לרכישה
תליון לב יהלומים מדגם Lee
תליון לב יהלומים מדגם Lee
2,103
לרכישה
תליון פרח זהב ויהלומים מדגם Maya
תליון פרח זהב ויהלומים מדגם Maya
2,059
לרכישה
שרשת פרח יהלומים מדגם Lea
שרשת פרח יהלומים מדגם Lea
3,209
לרכישה
שרשרת פרח זהב ויהלומים מדגם Flora
שרשרת פרח זהב ויהלומים מדגם Flora
5,233
לרכישה
שרשרת לב יהלומים דגם center
שרשרת לב יהלומים דגם center
6,084
לרכישה
תליון יהלומים Laruns
תליון יהלומים Laruns
10,530
לרכישה
שרשרת מזל דגים Broek - שרשרת דג
שרשרת מזל דגים Broek
5,190
לרכישה
תליון יהלומים לאישה מדגם Biarritz
תליון יהלומים לאישה מדגם Biarritz
9,200
לרכישה
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Luvia
שרשרת יהלומים לאישה מדגם Luvia
10,400
לרכישה
שרשרת יהלום טיפה מדגם Anemone
שרשרת יהלום טיפה מדגם Anemone
9,850
לרכישה
תליון לב יהלומים מדגם Vitrage
10,270
לרכישה
שרשרת יהלומים מעוצבת מדגם Vertige
11,701
לרכישה
שרשרת יהלומים Cleft
26,738
לרכישה
שרשרת יהלומים מעוצבת מדגם Luvia
21,609
לרכישה
תליון יהלומים Goutte pendant
14,020
לרכישה
תליון יהלומים Pallah pendant
17,584
לרכישה
תליון יהלומים Muscato pendant
11,286
לרכישה
תליון יהלומים Aveneu pendant
8,467
לרכישה
ענק זהב ויהלומים מעוצב מדגם Emotions
9,189
לרכישה
תליון יהלומים מדגם Windflower
22,425
לרכישה