עגילים

עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_d
עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_d
2,519
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים מדגם Square
עגילי יהלומים צמודים מדגם Square
18,354
לרכישה
עגילי ספיר כחולות ויהלומים מדגם Granella
עגילי ספיר כחולות ויהלומים מדגם Granella
14,260
לרכישה
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Arctic..
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Arctic
19,665
לרכישה
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Selina
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Selina
8,269
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Coquina.
עגילי יהלומים מדגם Coquina
14,433
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_a
עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_a
2,519
לרכישה
עגילי אמרלד ויהלומים מדגם Kamile
עגילי אמרלד ויהלומים מדגם Kamile
28,740
לרכישה
עגילי יהלומים תלויים מדגם Nina
עגילי יהלומים תלויים מדגם Nina
14,939
לרכישה
עגילים תלויים יהלומים מדגם Almaya
עגילים תלויים יהלומים מדגם Almaya
22,425
לרכישה
עגילים יהלומים תלויים מדגם Hern
עגילים יהלומים תלויים מדגם Hern
7,015
לרכישה
עגילים תלויים מעוצבים מדגם Circles
עגילים תלויים מעוצבים מדגם Circles
3,030
לרכישה
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_c
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_c
4,359
לרכישה
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_b
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_b
2,174
לרכישה
עגילי פנינה טהיטי ויהלומים מדגם Sunflower
עגילי פנינה טהיטי ויהלומים מדגם Sunflower
24,840
לרכישה
עגילי לב יהלומים מדגם heart
עגילי לב יהלומים מדגם heart
8,717
לרכישה
עגילי רובי ויהלומים מדגם Ladder
עגילי רובי ויהלומים מדגם Ladder
10,523
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Sofia
עגילי יהלומים מדגם Sofia
5,510
לרכישה
עגילי טיפה נופלים מדגם Drop.
עגילי טיפה נופלים מדגם Drop
10,511
לרכישה
עגילים תלויים זהב ויהלומים מדגם Spear
עגילים תלויים זהב ויהלומים מדגם Spear
6,843
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Opal
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Opal
2,864
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים מדגם Beezer
עגילי חישוק יהלומים מדגם Beezer
3,450
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים מדגם Corner
עגילי יהלומים צמודים מדגם Corner
5,855
לרכישה
עגילים צמודים יהלום מדגם Smile
עגילים צמודים יהלום מדגם Smile
11,029
לרכישה
עגילים תלויים זהב וורוד מדגם Swing
עגילים תלויים זהב וורוד מדגם Swing
3,795
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים מדגם Clips
עגילי חישוק יהלומים מדגם Clips
2,571
לרכישה
עגילי זהב חישוק משובצים מדגם Hook
עגילי זהב חישוק משובצים מדגם Hook
1,484
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Mari
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Mari
2,243
לרכישה
עגילי רובי ויהלומים מדגם Astilbe
עגילי רובי ויהלומים מדגם Astilbe
3,697
לרכישה
עגילים תלויים יהלומים מדגם Goutte earrings
עגילים תלויים יהלומים מדגם Goutte earrings
21,379
לרכישה
עגילי יהלומים ואבני ספיר מדגם Browalia
עגילי יהלומים ואבני ספיר מדגם Browalia
14,890
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים Ronda
עגילי יהלומים צמודים Ronda
9,715
לרכישה
עגילי יהלומים תלויים מדגם Ojibwe
עגילי יהלומים תלויים מדגם Ojibwe
14,370
לרכישה
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Criko
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Criko
18,500
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Lucy
עגילי יהלומים מדגם Lucy
2,865
לרכישה
עגילי לב יהלומים מדגם Vitrage
15,985
לרכישה
עגילי פנינים ויהלומים מדגם Vermeer
33,136
לרכישה
עגילי יהלומים Estro earrings
11,499
לרכישה
עגילי אבטיח יהלומים ואבני חן מדגם Summertime
12,893
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Coubertin
8,510
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Nueve
9,669
לרכישה
עגילי אמרלד ויהלומים מדגם Bello
11,029
לרכישה
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Nymphaea
18,169
לרכישה
עגילי יהלומים Muscato earrings
16,360
לרכישה
עגילי יהלום Aveneu earrings
16,595
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Sprout
15,870
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_d
עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_d
2,519
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים מדגם Square
עגילי יהלומים צמודים מדגם Square
18,354
לרכישה
עגילי ספיר כחולות ויהלומים מדגם Granella
עגילי ספיר כחולות ויהלומים מדגם Granella
14,260
לרכישה
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Arctic..
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Arctic
19,665
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Coquina.
עגילי יהלומים מדגם Coquina
14,433
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_a
עגילי יהלומים צמודים מדגם Dina_a
2,519
לרכישה
עגילי אמרלד ויהלומים מדגם Kamile
עגילי אמרלד ויהלומים מדגם Kamile
28,740
לרכישה
עגילי יהלומים תלויים מדגם Nina
עגילי יהלומים תלויים מדגם Nina
14,939
לרכישה
עגילים תלויים יהלומים מדגם Almaya
עגילים תלויים יהלומים מדגם Almaya
22,425
לרכישה
עגילים יהלומים תלויים מדגם Hern
עגילים יהלומים תלויים מדגם Hern
7,015
לרכישה
עגילים תלויים מעוצבים מדגם Circles
עגילים תלויים מעוצבים מדגם Circles
3,030
לרכישה
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_c
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_c
4,359
לרכישה
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_b
עגילים צמודים משובצים ביהלומים מדגם Dina_b
2,174
לרכישה
עגילי פנינה טהיטי ויהלומים מדגם Sunflower
עגילי פנינה טהיטי ויהלומים מדגם Sunflower
24,840
לרכישה
עגילי לב יהלומים מדגם heart
עגילי לב יהלומים מדגם heart
8,717
לרכישה
עגילי רובי ויהלומים מדגם Ladder
עגילי רובי ויהלומים מדגם Ladder
10,523
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Sofia
עגילי יהלומים מדגם Sofia
5,510
לרכישה
עגילי טיפה נופלים מדגם Drop.
עגילי טיפה נופלים מדגם Drop
10,511
לרכישה
עגילים תלויים זהב ויהלומים מדגם Spear
עגילים תלויים זהב ויהלומים מדגם Spear
6,843
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Opal
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Opal
2,864
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים מדגם Beezer
עגילי חישוק יהלומים מדגם Beezer
3,450
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים מדגם Corner
עגילי יהלומים צמודים מדגם Corner
5,855
לרכישה
עגילים צמודים יהלום מדגם Smile
עגילים צמודים יהלום מדגם Smile
11,029
לרכישה
עגילים תלויים זהב וורוד מדגם Swing
עגילים תלויים זהב וורוד מדגם Swing
3,795
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים מדגם Clips
עגילי חישוק יהלומים מדגם Clips
2,571
לרכישה
עגילי זהב חישוק משובצים מדגם Hook
עגילי זהב חישוק משובצים מדגם Hook
1,484
לרכישה
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Mari
עגילי חישוק יהלומים זהב לבן מדגם Mari
2,243
לרכישה
עגילי רובי ויהלומים מדגם Astilbe
עגילי רובי ויהלומים מדגם Astilbe
3,697
לרכישה
עגילים תלויים יהלומים מדגם Goutte earrings
עגילים תלויים יהלומים מדגם Goutte earrings
21,379
לרכישה
עגילי יהלומים ואבני ספיר מדגם Browalia
עגילי יהלומים ואבני ספיר מדגם Browalia
14,890
לרכישה
עגילי יהלומים צמודים Ronda
עגילי יהלומים צמודים Ronda
9,715
לרכישה
עגילי יהלומים תלויים מדגם Ojibwe
עגילי יהלומים תלויים מדגם Ojibwe
14,370
לרכישה
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Criko
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Criko
18,500
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Lucy
עגילי יהלומים מדגם Lucy
2,865
לרכישה
עגילי לב יהלומים מדגם Vitrage
15,985
לרכישה
עגילי פנינים ויהלומים מדגם Vermeer
33,136
לרכישה
עגילי יהלומים Estro earrings
11,499
לרכישה
עגילי אבטיח יהלומים ואבני חן מדגם Summertime
12,893
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Coubertin
8,510
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Nueve
9,669
לרכישה
עגילי אמרלד ויהלומים מדגם Bello
11,029
לרכישה
עגילי ספיר ויהלומים מדגם Nymphaea
18,169
לרכישה
עגילי יהלומים Muscato earrings
16,360
לרכישה
עגילי יהלום Aveneu earrings
16,595
לרכישה
עגילי יהלומים מדגם Sprout
15,870
לרכישה

עגילי יהלומים הנם אביזרים גמישים מאוד בשימוש ובצורה. הם יכולים להיות קטנים, צנועים וכמעט לא מורגשים, או גדולים ומשתלשלים מהאוזן באופן שאי אפשר להתעלם ממנו. הם יכולים להיות קבועים על האוזן או לשמש לאירוע אחד בחיים. איך שלא יהיה, עגיל יהלום הם תמיד אביזר נחשק. מגיע לך תכשיט יוקרתי ויוצא דופן שיעמוד לרשותך, וכעת הוא זמין לך יותר מאי פעם.

עגילי יהלומים מקוריים ויוקרתיים

תמיד חלמת להיכנס לאירוע יוקרתי עם עגילי יהלומים צמודים מנצנצים על אוזנייך? רוצה מתנה מרהיבה ובלתי נשכחת?
אנו ב-BD-Diamonds מייצרים תכשיטי יהלומים ייחודיים ומרגשים שיתאימו לכל מטרה ותוך שימוש בחומרי הגלם ושיטות הייצור באיכות הגבוהה ביותר. יש במפעלנו הפרטי הממוקם בבורסת היהלומים ברמת גן משהו שיגרום לכל אחד מלקוחותינו להרגיש מיוחד ואנו מייצרים מתוך אהבת המקצוע ובשאיפה להפיק תחת ידינו יצירות אמנות הנישאות על האוזן. היהלומים שלנו מיוצרים בתהליך קפדני כדי שלקוחות יקבלו את הטוב ביותר עם תעודת אחריות לכל החיים ונבדקים במעבדה גמולוגית מוסמכת. גם אם לא יימצא במגוון הקולקציות הייחודיות לבית המלאכה שלנו בדיוק את מה שרצית, ניתן בליווי אנשי המקצוע המנוסים שלנו לעצב לך עגילי יהלומים סוליטר ייחודיים לך בדיוק כפי שדמיינת וכמו שלא ייראו על אף אוזן אחרת בעולם!

עגילי יהלום רוכשים ישירות מהיצרן

רכישת עגילי יהלומים מ-BD-Diamonds מבטיחה לך מחיר שווה לכל כיס על ידי קנייה ישירה מהיצרן אל הלקוח. מחירי מפעל יהפכו את אביזר היוקרה המשגע הזה לנגיש גם עבורך.

בין שהחלטת לתת מתנה לעצמך, ובין שביקשת לשמח מישהי עם טבעת יהלום, מדובר באקססורי שייתן לכל העונדת אותו הילה מעולם הזוהר. אנו זמינים לפנייה עוד היום או לביקור בבית המלאכה לבחירה מתוך עשרות דגמי עגילי יהלומים עם זהב לבן או צהוב ובעיצובים ותבניות שיבוץ יהלומים מגוונות ומפתיעות

בחרי נכון

עגילים מעוצבים ויוקרתיים הן אקססוריז מושלם לכל עת ואירוע. מה אומרים עלייך העגילים שלך? מה תרצי להקרין באמצעות עגילי זהב או עגילי יהלום שבחרת לענוד היום? בסדרת עגילי יהלום של BD DIAMONDS תוכלי למצוא את הזוג שיעניק לך את הניצוץ המשלים לחיוך מקצה עד קצה. בין אם בחרת עגיל יהלום צנוע שצמוד לתנוך האוזן עגיל יהלומים דרמטי המשתלשל באלגנטיות מטה, כתכשיט בלבדי או כחלק מסט, תני לעגילים של BD DIAMONDS להפעיל את קסמם.

אולי יעניין אתכם גם: תכשיטי יוקרה